Begeleiding

(Jong)volwassenen

Voor wie?


Weet je niet meer hoe je de dag door komt? Vind je het lastig om aan het einde van de maand nog geld over te houden? Of heb je moeite met contact leggen met instanties, bijvoorbeeld de sociale dienst, eventuele schuldeisers of schuldhulpverlening? Caretas biedt ondersteuning op meerdere leefgebieden. 


De begeleiding vindt plaats bij jou thuis of op een locatie waar jij je veilig en prettig voelt. Vergoeding voor deze ondersteuning is mogelijk vanuit het PGB of de Wmo. 


Wat kunnen de begeleiders concreet voor jou betekenen?

 

Begeleiding op maat. Enkele voorbeelden:

Ondersteuning  in  het dagelijks leven 

  • Helpen/ondersteunen bij het zoeken naar een geschikte baan of hulp bij het aanvragen van een inkomen als je niet in staat bent om te werken. 
  • Ondersteuning/begeleiding bij het zoeken naar een woning
  • Inzicht krijgen in jouw financiële zaken/administratie en ondersteuning bij het treffen van eventuele betalingsregelingen van schulden. Begeleiding naar schuldhulpverlening
  • Ondersteuning bij het opbouwen van een stabiel bestaan
  • Ondersteuning bij sociaal en praktisch functioneren


Voordat de begeleider met jou aan de slag gaat vindt er een intakegesprek plaats. Tijdens het intakegesprek wordt jouw hulpvraag in kaart gebracht. Dit kan zijn hulp bij het op orde stellen van jouw financiën, ondersteuning bij dagbesteding, huisvesting enz. 


Tijdens dit gesprek wordt er ook gekeken of er behoefte is aan psychologische zorg. Indien er psychische/psychiatrische hulp gewenst is wordt je doorverwezen naar de meer specialistische zorg. 

Op basis van het intake gesprek wordt er samen met jou bekeken wat Caretas voor jou kan betekenen


Waarom Caretas?


Caretas onderscheidt zich van de zorgaanbieders/bedrijven. In de praktijk komt dit er op neer dat jij in principe een vaste begeleider krijgt. Begeleiders hebben geen 20 in één dozijn hulpvragers wat betekent dat zij, in tegenstelling tot andere zorgaanbieders/bedrijven, echt flexibel  zijn wat uiteraard jouw begeleiding ten goede komt. Begeleiders werken ambulant d.w.z. bij jou thuis of op een andere locatie.

Caretas voert geen no-show beleid!

 

 


 

Werkgebied

Het werkgebied van de ambulante begeleiders: Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Voorschoten,  Nootdorp- Pijnacker en Lansingerland


 Caretas

KvKnr: 66237785 "Caretas levert begeleiding van een goed niveau"

 

 

"De begeleiders zijn gediplomeerd, werken ambulant, veilig en effectief"